ร้อยไหม แน่นอนว่าคงไม่เคยมีใครไม่รู้จักการร้อยไหมเพื่อช่วยปรับรูปหน้าให้เป็นทรงวีเชฟ ผิวหน้าตึงกระชับตามที่มีการโฆษณาเช่นทุกวันนี้เช่นการอวดอ้างใส่เสต็มเซลล์ ไหมพิเศษที่อ้างว่ามีเทคนิคเฉพาะ อวดอ้างสรรพคุณต่างๆมากมายว่าเป็นไหมเย็บเส้นเลือดหัวใจ มีความปลอดภัยสูง เห็นผลได้จริง แต่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย. และมีอีกหลายสาเหตุที่คุณยังไม่รู้มาก่อน ดังนี้ 1. การร้อยไหมเพื่อกระชับใบหน้าจะมี 2 ชนิดคือไหมแบบมีเงี่ยงและไม่มีเงี่ยง ซึ่งมีที่มาจากเกาหลี การใช้ไหมมีเงี่ยงได้รับอนุญาตจากอย.เพื่อนำมาใช้ในการเย็บแผลแต่ไม่ได้อนุญาตให้นำมาใช้เพื่อยกกระชับผิวส่วนไหมที่ไม่มีเงี่ยงจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้ามาใช้ในไทย 2. การร้อยไหมชนิดมีเงี่ยงจะนิยมทำกันมากเพื่อให้การยึดเกาะติดดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุ 30-60 ปี ที่ไปใช้บริการตามคลินิกทั้งที่ถูกฎหมายและผิดกฎหมาย แต่ความเป็นจริงหากใครจะมาทำที่โรงพยาบาลจะไม่มีบริการนี้เพราะยังไม่ผ่านการรับรองจากอย. 3. ในประเทศอเมริกา ยุโรป หรือประเทศที่เขาเจริญแล้ว เขาจะนิยมใช้ไหมเงี่ยงกันและไม่มีใครใช้ไหมที่ร้อยกันอยู่เช่นทุกวันนี้ในเมืองไทยและเกาหลี 4.